ទីក្រុង​ស៊ិន​ជិន ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស និង​បង្កើតឲ្យមាន​ភូមិ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ទន្លេ​មេគង្គ នៅ​ភ្នំពេញ នា​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN