​គម្រោង​វិនិយោគ​សាងសង់​ស្ថានីយ​វា​រី​អគ្គិសនី​ស្ទឹង​ពោធិ៍សាត់ អានុភាព ៨០​មេហ្កា​វ៉ាត និង​គម្រោង​វិនិយោគ​ស្ថានីយ​អគ្គិសនី​ដើរ​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ២ កន្លែង​នៅ​ពោធិ៍សាត់ ៦០MW និង​នៅ​កំពង់ឆ្នាំង ១​កន្លែង ៦០MW – CEN