ក្រុមហ៊ុន Boeing កាត់បន្ថយ​ការផលិត​យន្តហោះ​ប្រភេទ 737 ក្រោយ​មាន​ការធ្លាក់ ២​ករណី​ – CEN