ដូ​ធឺ​តេ (Duterte) ព្រមាន​ចិន​ថា ៖ នឹង​ធ្វើ​បេសកម្ម​អត្តឃាត បើ​ចិន​ហ៊ាន​ចូល​ដែន​កោះ​ដែល​កាន់កាប់​ដោយ​ភី​លី​ពី​ន នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN