អា​មេ​រិច​នឹងដាក់​បញ្ជូល​កងកម្លាំង​អ៊ីរ៉ង់ក្នុង​បញ្ជី​អង្គការ​ភេរ​វករ​ – CEN