​លោក Scott Neeson ថ្លែងថា កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មួយ​ដែល​អាច​មើលថែ​ខ្លួនឯងបាន បន្ទាប់ពី​មាន​ករណី​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ក្បែរ​ចាក់សំរាម​ស្ទឹងមានជ័យ​ – CEN