បុរស​ម្នាក់​កាប់សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ខ្លួន ហើយ​ព្យាយាម​ចងក សម្លាប់​ខ្លួនឯង​តាម​ក្រោយ​ – CEN