ក្រើនរំលឹកជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ឲ្យ​មានការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​លើ​បញ្ហា​សុខភាព ពុល​ចំណីអាហារ ពុល​ស្រា ដែល​អាច​កើតមាន​ក្នុងអំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ – CEN