ប្រធានាធិបតី Trump តែងតាំង​ឧបការី​រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​ទទួលបន្ទុក​អាស៊ី​បូ​ព៌ា​-​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN