​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ស្ដីពី លីកាដូ សំណូមពរ​ឱ្យ​ចាត់វិធានការ​ឱ្យបាន​ឆាប់ សម្រាប់​ម្ដាយ និង​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជាប់ពន្ធនាគារ​ – CEN