សម្តេច​តេជោ​៖ សារមន្ទីរ «​ព្រះ​ស្រី​ឦសាន​វរ្ម័ន​» ដែល​បង្ហាញ​ពី​សាវតា​សេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN