ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ដល់​សិស្ស និង​ពលរដ្ឋ នៅ​ខេត្ត​តាកែវ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ មុនពេល​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​ – CEN