សង្ស័យ​បែក​ថ្នាំ​យក​កាំបិត ចាក់​ទម្លាយ​ពោះ​ធ្លាយ​ពោះវៀន​ – CEN