ជនអន្តោប្រវេសន៍​ជា​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​៩​នាក់​ត្រូវ​នគរបាល​ស៊ើបអង្កេត​អនុវត្ត​និតិ​វិធី​ – CEN