លោក សាយ សំ​អាល់ ជំ​រុញឱ្យ​អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ ស្រុក ក្រុង​ប្រែក្លាយ​និង​កសាង​ខ្លួន​ជា​រដ្ឋបាល​ទំនើប​ – CEN