សម្តេច​តេ​ជោ សង្ឃឹមថា តាមរយៈ​ទំនាក់ទំនង និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នេះ នឹង​ទទួលបាន​វិនិយោគិន​ពី​ចិន​កាន់តែច្រើន​ទៀត​ – CEN