ចោរ​ទោល ឆក់​កាបូប​ស្ត្រី​ម្នាក់​បាន​សម្រេច បណ្តាល​ឲ្យ ដួល​បោក​ក្បាល​នឹង​ថ្នល់​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN