ជំនួប​រវាង​លោក​ ពេជ្រ ​ស្រស់ និង​លោក ​រុន ​រ័ត្ន​វាសនា ​​ស្វែងរក​យន្តការ​ទប់ស្កាត់​ការ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​នៅ​​កម្ពុជា ជាពិសេស​គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ​ធំៗ​ – CEN