ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បើក​កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក​ទី​៥៩ សម្រាប់​អាណត្តិ​ទី​២ – CEN