អភិបាលខេត្ត​កណ្ដាល ជាដើម​ចម​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​លុបចោល​គម្រោង​បំបែក​ខេត្ត តែ​មកដល់​ឥឡូវ លោក ម៉ៅ ភិ​រុន បាន​ត្អូញត្អែរថា ពិបាក​គ្រប់គ្រង​ភូមិសាស្ត្រ ​ខេត្តកណ្តាល​ – CEN