រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន​៖ សហគមន៍​នេសាទ និង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​បឹង​ពារាំង​ក្នុង​សង្កាត់​ជ្រាវ ក្រុង​សៀមរាប នឹង​ក្លាយជា​សហគមន៍​ទេសចរណ៍​ដ៏​ទាក់ទាញ​ – CEN