សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១១ នៃ​វិទ្យាល័យ​ព្រះបាទ​សុរ៉ា​ម្រឹត​ម្នាក់ ត្រូវ​រថយន្តបុក​ស្លាប់​នៅលើ​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​៥ – CEN