បុរស​ម្នាក់ ទះកំផ្លៀង​លើ​ស្ត្រី​ម្នាក់ ប្រឈមនឹង​ឈាន​ដល់​ការឃាត់ខ្លួន​ – CEN