ចាប់ជនជាតិចិនម្នាក់ ដែលបង្ហោះដ្រូននៅមុខព្រះបរមរាជវាំង – CEN