ហាម​រថយន្ត​ដឹក​សំពីងសំពោង ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ – CEN