ក្រុមយុវជន​ខេត្តតាកែវ យកឈ្នះ​ក្រុមយុវជន​ខេត្ត​អាងយ៉ាង​ក្នុង​លទ្ធផល ៤​ទល់​និង​៣ នៃ​ការប្រកួត​កីឡា​មិត្តភាព​រវាង​ខេត្ត​ទាំង​ពីរ​ – CEN