ព្រះសង្ឃ​គង់នៅ​វត្ត​ប៉ាក់​ខ្លង ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ធ្វើការ​ឃាត់ខ្លួន និង​ផ្សឹក​ទាំង​បង្ខំ ពីបទ​រំលោភ​លើ​អនីតិជន​ – CEN