ជនជាតិ​ភ្ន​ង​ម្នាក់ ត្រូវ​ឃាតករ​បាញ់សម្លាប់​ – CEN