ខ្លោចផ្សា​ខ្លាំងណាស់ ស្លាប់​ទៅហើយ សូម្បី​លុយ​ទិញ​មឈូស​ក៏​គ្មាន​ដែរ​ – CEN