សមត្ថកិច្ចនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម ចាប់មនុស្ស 6 នាក់ ដាក់កុងត្រូលជជុះជំរិតទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋ – CEN