មនុស្សម្នា​ច្រើន​ដេ​ដាស បង្ហាញ​នូវ​ភាពសប្បាយ​រីក​ក្នុង​ដំណើ​កម្សាន្ត​មកកាន់​ខេត្ត​កែប – CEN