រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​រៀបរាប់​ពី​សក្ដានុពល​ខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​ទាំង​៤, ខេត្ត​កែប ជា​គោលដៅ​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍​លំដាប់​ខ្ពស់ និង​ប្រណីត​ – CEN