ដេញ​កាប់គ្នា​រឿង​ឲ្យលុយ​ទិញ​កង្កែបបោក បែរ​យក​ទៅ​ចាយ​អស់ – CEN