ប្រទេស​ឥណ្ឌា​៖ គ្រាន់​តែ​ឈ្លោះ​គ្នា​សោះ បុរស​ម្នាក់​ហ៊ាន​ចាក់​សាំង​ដុត​ស្ត្រី​ម្នាក់​រហូតដល់​ស្លាប់​ – CEN