កូរ៉េខាងជើង​អះអាងថា ខ្លួន​បាន​បាញ់​សាកល្បង​អាវុធ​ប្រភេទ​ថ្មី​ – CEN