សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ជនល្មើស ណុង ណាក់ ពាក់ព័ន្ធ​រឿង​គ្រឿងញៀន​ ​រឿង​ដីធ្លី កាន់​អាវុធ​ខុសច្បាប់​ និង​អំពើហិង្សា​ – CEN