បុរសរងគ្រោះទៅឆក់ត្រី ឆក់ខ្លួនឯងស្លាប់ ពេលផឹកស្រារួចជិះទូកទៅឆក់ត្រី​ – CEN