ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី​បង្ក​ជា​អគ្គិភ័យ​ឆាប់ឆេះ​ផ្ទះសំណាក់​គឹម​លី​ផ្អើល​ក្រុង​បាវិត​ទាំងយប់​ – CEN