អា​មេ​រិច​នឹង​ផ្តល់​អាវុធ​ជា​ច្រើន​ឲ្យ អ៊ុយ​ក្រែន​ទុក​ការពារ​ខ្លួន និង​ប្រឆាំង​ក្រុម​ផ្តាច់ខ្លួន​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​រុស្ស៊ី​ – CEN