អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ស្នើ​ឱ្យ​ព្រឹទ្ធសភា ខេត្ត​ស៊ី​ឈួន ពិនិត្យ​លទ្ធភាពបញ្ជូន​អ្នកវិនិយោគ​ចិន មក​កម្ពុជា​ឱ្យបាន​កាន់តែ​ច្រើន​ – CEN