ចាប់​កូន​តិរច្ឆាន ដែល​កាប់​ឪពុក​ស្លាប់ គ្រាន់​តែ​រឿង​ឪពុក​ដើរ​ជាន់​បែក​ទូរស័ព្ទ​ – CEN