សម័យ​ដី​ត្រូវប៉ាន់ ទីស្នាក់ការ​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​ទឹកថ្លា ត្រូវបាន​គេ​លក់ដូរ​ទៅ​ទីតាំង​ថ្មី ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ពេល​ទៅ​រក​សេវា​រដ្ឋបាល​ – CEN