នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់​ ដែល​សម្លុត​គំរាម​ប្លន់​ម៉ូតូ​ពី​រគ្រឿង – CEN