រថយន្ត​ក្រុមហ៊ុនស្រា​បៀរ​អាន់​ឆ័រ ចុះ​ចំណោតបុក​រថយន្ត​ហ៊ីយ៉ាន់ដាយ​ពីក្រោយ របួស​៥​នាក់​ – CEN