ភ្នំ​ចំបាប់ ត្រូវ​ឈ្មួញ​បំផ្ទុះ​រំសេវ​យក​ថ្ម​អស់​ហើយ ក្លាយជា​បឹង​អោយ​ពលរដ្ឋ​បាន​មុជ​លេង – CEN