ទំនាស់​គ្នា​នៅ​កន្លែង​ស៊ីការ ត្រឡប់មកផ្ទះ​វិញ​កំពុង​ដេកលក់ ត្រូវ​ភាគី​ជម្លោះ លើកគ្នា​ទៅ​ព្រួត​វាយ បណ្តាល​ឲ្យ​បុរស​របួសធ្ងន់​ – CEN