សមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញកាំភ្លើងម៉ាក LOCK ជាកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់កង់ក្នុងរថយន្តសាំយ៉ុងមួយគ្រឿង​ – CEN