ក្រុមគ្រួសារ​នៃ​សព​មន្ត្រី​អង្គការ​បោសសម្អាត​មីន Halo Trust ទទួល​អំណោយ​និង​សង់ផ្ទះ​ជូន​ – CEN