ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៥ ជប់លៀង​បញ្ចប់​ថត​ខ្សែរ​ភាពយន្ត​ពីរ​រឿង​ផ្ទួនគ្នា​ – CEN