ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តកំពង់ធំ ​បាន​ក្រើនរំលឹកដល់​កងកម្លាំង​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់​ការងារ បម្រើ​ពលរដ្ឋ​ – CEN